Klachtenregeling Opsteeg MKB

Opsteeg MKB hecht veel waarde aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat er een andere reden is waarom u niet tevreden bent over ons kantoor. In dit geval nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Je opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met jou naar een passende oplossing.

Mondeling oplossen klacht 

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure 

Is het probleem op deze wijze niet op te lossen of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hiervoor een brief of een e-mail sturen naar Gerald Opsteeg AA.

Uw klacht wordt in behandeling genomen en we streven ernaar om binnen 10 werkdagen op uw klacht te reageren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan ontvangt u hiervan bericht.

Overige aspecten klachtenregeling 

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.