Accountancy

Opsteeg MKB is een allround accountantskantoor voor zowel zzp’er als de MKB-ondernemer. Voor deze ondernemingen bieden wij een compleet pakket accountancy diensten aan om zo te de ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen.

Administratie

Wij kunnen de gehele administratie voor je verwerken. Dit gebeurd dan zoveel mogelijk online. Inkoopfacturen worden digitaal aangeleverd, en bankafschriften lezen we automatisch in. Verkoopfacturen stel je bij voorkeur zelf op met behulp van een gebruiksvriendelijk facturatie-app.

Door deze werkwijze is de administratie in feite constant bijgewerkt. Dit levert gedurende het jaar inzicht in de financiële cijfers, waardoor jezelf maar ook wij, signalen ontvangen en eventueel kunnen bijsturen en anticiperen op de toekomst.

Het is ook mogelijk dat jezelf een deel of de gehele administratie bijwerkt. Wij kunnen je hierin ondersteunen en helpen.

Samenstellen jaarrekening

Voor sommige bedrijven kan het nodig of gewenst zijn dat bij de jaarcijfers een samenstelverklaring wordt afgegeven door een accountant. Wij stellen dan de jaarrekening voor je bedrijf op en voorzien deze van een samenstelverklaring, Het samenstellen van de jaarrekening die voldoet aan de eisen vraagt om specifieke kennis van administratieve verwerking en financiële verslaggeving. Bij het samenstellen van de jaarrekening houden we naast de wettelijke eisen uiteraard rekening met uw wensen en informatiebehoefte.

Prognoses en begrotingen

Soms is het nodig om een prognose voor je onderneming op te stellen. Steeds vaker vragen banken hierom als ze een financiering willen verstrekken, maar het kan voor jezelf ook een hulpmiddel zijn voor de toekomstplanning van je onderneming. Een prognose is een inschatting van het toekomstig resultaat van uw onderneming. Het komt sterk overeen met de getallen uit een jaarrekening/cijfers van uw bedrijf.

Wij stellen de prognose voor je op. Dit doen we echter wel in goed overleg, jouw toekomst verwachtingen zijn namelijk het uitgangspunt. Zo komen we tot een reële en betrouwbare prognose.